NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY

O: Jaké jsou druhy radarových měřičů?
Odp: Existují 2 základní druhy radarů (policejní nebo sportovní), a to jsou mikrovlnné a laserové.

O: Jak pracují mikrovlnné radary?
Odp: Mikrovlnné radary fungují na Dopplerově principu. Dopplerův radar využívá vracející se odraz vysílaných vln o pohybující se předměty (vozidla, míče, hokejové puky, golfové balóny atd.) Radar vysílá mikrovlny, které se odrazí od předmětů a vracejí se zpět. Vyhodnocovací jednotka v radaru spočítá rozdíl mezi vracející se vlnou a vyslanou. Na těchto základech vypočítá rychlost objektu.

O: Jaké frekvence využívají radarové pistole?
Odp: Rozeznáváme několik druhů mikrovlnných frekvencí. Nejzákladnější pistole fungují v tzv. X pásmu (10.525 GHz), K pásmu (24.150 GHz), nebo v Ka pásmu (mezi 33.4 - 36 GHz).

O: Jak fungují sportovní radary?
Odp: Sportovní radary ve většině případů fungují jako policejní radary. Sportovní radary mají kratší vyhodnocovací čas (rozdíl mezi vyslanou a přijímanou vlnou (kratší detekční rozsah), širší zorné pole a nižší radiační silu.

O: Můžu měřit také rychlost švihu (golfová hůl, baseballová pálka), bowlingovou kouli? Golfový míč?
Odp: Ano. V drtivé většině sportovní radary můžou měřit rychlost všeho co se hýbe a má rychlost vyšší než 4 km/h. Některé radary mají problém s měřením rychlosti běhu. Sportovní radary jsou vhodné, rovněž, k měření rychlosti bruslařů, běžců apod.

O: Jak důležité je stát v přímé linii k blížícímu, nebo vzdalujícímu se objektu?
Odp: viz. Kosinova chyba

O: Můžou být radarové pistole, resp. radarové vlnění nebezpečné lidem?
Odp: Není známo, že by vyzařované vlnění bylo potenciálně zdraví škodlivé. Kdokoli je zachycen radarovým vlnění, nemá čeho se bát (čas a energie vlnění je příliš malá). Mobilní telefony jsou větším problémem. Ty vyzařují daleko větší energii ve vztahu k blízkosti lidské hlavy (a to někdy a někdo až po několik hodin).

O: Jsou radary kalibrovány?
Odp: Všechny dodávané radary jsou kalibrovány (když opouštějí výrobní proces). Poté by měly být radary zkontrolovány, jestli nedošlo k rozladění (typicky 1x až 2x za rok). Ke všem prodávaným produktům jsou dodávany kalibrační vidličky (tuning fork), které mají přesnou vysílací frekvenci. V připadě, že je radar rozladěn, zobrazí se jiné číslo, než je vysílací frekvence vidličky.


STRÁNKA:   první    předcházející        další     poslední
Copyright © březen 2010 RadaryProSport