Tzv. Kosinova chyba se týká radarů, které měří rychlost objektů pomocí dopplerova principu. Znamená to, že registrovaná rychlost objektu je menší než skutečná rychlost. Pokud nejsme v linii letícího objektu, ale měříme pod určitým úhlem, tak naměřená rychlost je ponížena o velikost daného úhlu k objektu.Copyright © březen 2010 RadaryProSport