Schéma radarového systému
V baseballu může rychlost hodu nadhazovače výrazně ovlivnit utkání. Proto je údaj o rychlosti nadhozu velmi důležitý, jak pro samotného hráče, tak zejména pro trenéra. Jednoduché radarové pistole jsou nezbytným tréninkovým prostředkem, objektivně hodnotícím kvalitu nadhozu (popř. hodu) ve vztahu k rychlosti.
Dosavadní zkušenosti potvrdili, že při basebalových zápasech je informace o rychlostech jednotlivých nadhozů velmi atraktivní  informací pro všechny diváky. Můžeme garantovat, že vhodně zvolený radarový systém zvýší přitažlivost basebalových klání i doposud nezasvěceným divákům.  
Díky sensoru můžeme údaje o rychlosti přenášet na stávající ukazatele skóre, nebo popř. mohou být tyto informace transferovány v rámci přímého přenosu do TV vozu  a zobrazovány na televizních obrazovkách.

    Nabízíme:

Copyright © březen 2010 RadaryProSport